दस्तावेज

इको टुरिज्म नीतिको अभाव

इको टुरिज्म नीतिको अभाव

 शोभाकान्त सुवेदी ‘इको(टुरिज्मरु केक्सिकन वातावरणविद्रुय हेक्टर सेवालेस र लस्कुरयानरुारा प्रथमपटक सन् १९८७ मा प्रयोगमा ल्याइएको मानिन्छ । जसको नेपाली अर्थ पर्या(पर्यटन हुन्छ । विज्ञहरुले यसलाई दिगो विकासको एक मार्ग ठानेका छन् । जसको माध्यमबाट समग्र राष्टूको सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुन्छ । विश्व संरक्षण संघ (आईयूसीएन) ले सापेक्षित रुपमा कम असरदार, प्रकृतिप्रति इमानदा रही संरक्षणमा सहयोग[Read More…]

Threats and opportunities of Paris Agreement

Threats and opportunities of Paris Agreement

Finally united nation framework for climate change convention UNFCCC completed cop 21. By signing in the global agreement they express common commitment to climate change battling. This forum agreed to some important issues in globally. In base of struggle since more than 10 years has got one achievement. Some critics are in debate still now. In one word we can[Read More…]