नॉमिनेशन हुनु भन्दा पहिले नै नगर भित्र को जनता को आपार समर्थन पाएकी कौशल्या देवि ईशनाथ न .पा बाट विजयी हुनु एक दम पक्का लाग्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.